לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אהרן

שמו של אחיו הבכור של משה רבינו:

"אַתָּה (-משה רבינו) תְדַבֵּר אֵת כָּל אֲשֶׁר אֲצַוֶּךָּ וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יְדַבֵּר אֶל פַּרְעֹה, וְשִׁלַּח אֶת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאַרְצוֹ" (שמות ז' 2).

בנוסף לתפקידו כדוברו של משה רבינו, שימש אהרן ככהן הגדול במשכן שנדד עם בני-ישראל במדבר, ואביה של שושלת הכהנים בכלל.
אהרן היווה מאז ומעולם סמל לשלום בין אדם לרעהו בתרבות היהודית, כפי שבא לידי ביטוי בדבריו של הלל המצויים בפרקי אבות: "הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (משנה מסכת אבות פרק א משנה יב).
בספרות חז"ל מצויים מדרשים המתארים את תכונתו זו של אהרן שמצא לו דרכים מקוריות לשמור על הקשר בין אדם לרעהו ובין איש לאשתו, מתוך רצון לשמור על אחדות בתוך עם-ישראל. חז"ל גם ציינו לשבח את יחסו הסובלני ש אהרן כלפי אחיו הצעיר, משה, ואת העובדה שעל-אף שבניגוד למקובל בימים ההם, האח הצעיר זכה לגדולה, לא קינא בו אהרן, אלא סייע לו בכל אשר הלך.

לאור כל האמור כאן נסכם כי השם אהרן מגלם בתוכו אופי של מנהיג, שמהצד האחד דואג לקדושה, אך מצד שני אינו מתעלם מהצורך בשמירה על יחסים חברתיים תקינים בתוך העם, ועל סבלנות הדדית.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה