לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אגיל

משמעות השם: אני אשמח. בשם זה מאחלים ההורים לבנם שיהיה אדם שמח.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה