לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אביעם

שם זה מורכב מהמלים 'אבי' ו'עם'. הוא מסמל את תחושתם הלאומית של ההורים, ותקוותם שהאל ישמש כאביו של העם, ינהיגו וישמור עליו.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה