לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אבין

 

משמעות השם: אני אבין, אדע. הורים שבוחרים לתת שם זה לבנם מאחלים לו שיהיה אדם בעל בינה ודעת וישכיל בכל דבר שילמד.

אבין היה שמו של חכם מתקופת חז"ל: "אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? שנאמר (ישעיהו ס"ב) "נשבע אדוני בימינו ובזרוע עזו". "בימינו" – זו תורה, שנאמר: (דברים ל"ג) "מימינו אש דת למו", "ובזרוע עזו" – אלו תפילין, שנאמר: (תהלים כ"ט) "אדוני עוז לעמו יתן". ומניין שהתפילין עוז הם לישראל – דכתיב: (דברים כ"ח) "וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך" (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו' עמוד א').

דומים לו: אבידע, ידעיה.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה