לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אביטל

אביטל הוא שם לבנים ולבנות המופיע במקורות.
במקרא, אביטל הוא שמה של אחת מנשותיו של דוד המלך ואימו של הנסיך שפטיה, בנו החמישי של דוד: "וְהַחֲמִישִׁי, שְׁפַטְיָה בֶן אֲבִיטָל" (שמואל א', ג' 4). המסורת מספרת כי מזרעה של אביטל נולדו כמה מן החכמים הגדולים ביותר של המסורת היהודית – הלל הזקן, שבית מדרשו 'בית הלל' נחשב למי שהלכה כמותו כמעט בכל מחלוקת הלכתית, ומי שבית מדרשו הוא של אנשים נעימים ונוחים לבריות, וכן רבי יהודה הנשיא, שהיה המלקט והעורך של המשנה ומי שלמעשה תיעד את כל הדיונים הבית מדרשיים של חכמי ישראל שהיו קודם אליו נמסרים רק בעל-פה.

בתקופת חז"ל, ידוע על אדם בשם 'אביטל הסופר' שהיה חכם תלמודי ("אמורא") שישב בבבל.
משמעותו העברית של השם אביטל משלבת בתוכה את המילים 'אב' ו'טל'. השילוב שבין המילים 'אב' ו'טל' יכול לרמז על בקשה מאת האל להוריד טל ולהביא ברכה לעולם, בקשה כלפי העתיד; או לחלופין – הודיה ושמחה על כך שהאל אכן נתן מברכתו לעולם, תודה על מה שכבר התרחש בעבר.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה