לחץ כדי לסגור את החיפוש

מאגר השמות

חפש שמות לפי אות

אביחי

שם זה יכול להתפרש כהצהרה על כך שבילד רואים התגלמות חיה של אביהם של אחד ההורים, או לחילופין, הצהרה שהאל, המכונה אב, משמש להורים ולבנם כאב רחום ודואג, בקשר חם ואישי. לכן, מקובל לתת את השם 'אביחי' כדרך לזכור אב שנפטר מן העולם או אדם בשם 'אבי' שמבקשים להנציח את שמו.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה