לחץ כדי לסגור את החיפוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר עמותת עתים ומערכת ביקורת לשכות רישום נישואין

תקציר

הסכם זה מובא בלשון זכר, אך הינו מיועד לשני המינים.

תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין עתים – יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי, המאוגדת תחת דיני מדינת ישראל ואשר כתובתה הינה רח' שלמה הלוי מומו 5 ירושלים (להלן: עמותת עתים).

אנו מכירים בכך שתנאי שימוש הינם מסמך משפטי מסובך וארוך, אשר עשוי להיות קשה לקריאה, ולכן אנו מציגים לך, מראש, את תקציר הסכם זה, אשר הינו בלתי מחייב ולא ישמש לפרשנות ההסכם. אנא קח את הזמן לקרוא את ההסכם המלא, כיוון שהוא ישפיע על זכויותייך וחובותיך בהקשר לאתר.

ראשית, אנו מאפשרים לך להשתמש בתכני האתר לצרכייך האישיים בלבד ואנו מאפשרים לך לפרסם תכנים, כגון תגובות בפורום או ביקורות במערכת דירוג לשכות הרישום לנישואין אשר יהיו ציבוריים. עמותת עתים עשויה להשתמש במידע, לפרסם אותו במדיה שונה, לפרסם עותקים ממנו או לגבות תשלום על הגישה אליו. אולם, המידע יישאר בבעלותך.

כיוון שעמותת עתים מאפשרת לך לפרסם תכנים, חשוב מאוד שתזהר בתכנים שאתה מפרסם ולא לפרסם תכנים שאין לך את הזכויות בהן או שפוגעים בצדדים שלישיים; אל תעתיק תכנים ממקורות אחרים, אל תפרסם דברי לשון הרע ואל תפגע בפרטיותם של אחרים.

שנית, המידע באתר מובא ללא כל אחריות לטיבו, ועשויות להיות בו טעויות. ככל שיהיו טעויות, עמותת עתים לא תהיה אחראית כלפיך.

שלישית, אם תתן לעמותת עתים את פרטייך לצורך התקשרות, היא עשויה לשלוח לך עדכונים מעת לעת, אלא אם תאמר לה אחרת.

רביעית, באתר מופעלים כלים סטטיסטיים, אשר עשויים לאסוף עלייך מידע גם כן ולהעבירו לגורמים אחרים.

לבסוף, לא משנה מה, עמותת עתים לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך כתוצאה ממתן השירותים כאן.

1. השירותים באתר

תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין עמותת עתים; למטרת הסכם זה, המונח "שירותים" יכלול את כל אחד מהשירותים המפורטים מטה המסופקים על ידי עמותת עתים (או צדדים שלישיים מטעמה), וכן כל שירות נוסף שינתן באמצעות אתר itim.org.il, וכן כל אפליקציה, לרבות אפליקציה סלולרית, המסופקת באמצעות האתר (להלן: האתר), אלא אם נאמר אחרת:

1.1 גישה לתכנים: עמותת עתים תפרסם באמצעות האתר, ותאפשר לך גישה באמצעות האתר, גישה אישית לתכני האתר, אשר יכללו תכנים מערכתיים ותכני גולשים. לצורך הסכם זה, "תכנים מערכתיים" הינם תכנים אשר נכתבו על ידי עמותת עתים, עובדיה, ספקי השירותים שלה או מי מטעמה, ואשר סומנו באתר כתוכן מערכתי; "תכני גולשים" הינם תכנים אשר נוצרו על פי סעיף 4 לתנאי שימוש אלה (מדיניות תוכן גולשים), ואשר לא נערכו על ידי עמותת עתים ולא פורסמו על ידה.

1.2 פרסום מידע ממקורות צד ג': חלק מהמידע באתר, כגון שעות פתיחת לשכות רישום הנישואין, ומידע אחר, מסופק מצדדים שלישיים. עמותת עיתים אינה יכולה להיות ערבה לנכונותו.

1.3 פרסום תכנים: עמותת עתים תאפשר לך לפרסם תכני גולשים על פי סעיף 4 להסכם זה, כאשר פרסום התכנים יבוצע על פי תנאים שיקבעו על ידי עמותת עתים מעת לעת. לאחר פרסום התוכן על ידך, הוא יצטרף לשאר תכני הגולשים באתר.

1.4 פרסום תגובות: עמותת עתים תאפשר לך, בין אם בעצמה ובין אם באמצעות שירותי צד שלישי, לפרסם תגובות לתכנים באתר ("טוקבקים", בלשון העם), או לפרסם תגובות בפורומים.

1.5 מנוי לדיוורים: עמותת עתים תאפשר לך להירשם לדיוור עתים (ניוזלטר) שיאפשר לך לקבל עדכונים מעת לעת בנוגע לתכנים באתר.

2. הרשמה ותנאי כשרות

על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.

2.1 תנאי כשרות: הנך כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (1) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (2) הנך בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ו\או אפוטרופסייך החוקיים להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (3) לא נאסר עלייך בעבר על ידי עמותת עתים מלהתקשר בהסכם זה; (4) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (5) הנך בעל כל ההיתרים, אם הנך פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.

2.2 שימוש אישי בלבד: השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהא אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור "שתף" באמצעות Facebook) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים.

2.3 שימוש אסור: במסגרת מדיניות השימוש האישי, נאסר עלייך לפרסם תכנים אשר קיבלת תשלום עבור פרסומם או לפרסם תכנים אשר מטרתם לקדם לחבל בעסקיה של עמותת עתים. לצורך העניין, המקרים הבאים (אך לא רק הם), יחשבו כשימוש לרעה באתר: (1) פרסום של מידע שאינו נכון, ביודעין, לצורך שיבוש מערכת האתר; (2) פרסום מידע שמטרתו להטיל מורא, פחד או מדון כלפי משתמשים אחרים; (3) פרסום מידע כדי להניא אנשים להשתמש בשירותי האתר.

2.4 שימוש הולם: אתה תשתמש בשירותים אך ורק בצורה תמת-לב, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, לרבות תוכנת מחשב, זחלנים, רובוטים או תשריטים לצורך קצירת מידע, עיבודו, תיווך בו (cache) או בצורה אחרת מתן שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תשריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשבת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.

2.5 העדר רשיון בקניין רוחני: למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר עלייך לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של עמותת עתים או של גולשי האתר האחרים.

3. תשלום

השירותים יינתנו ללא תמורה או כנגד תשלום קבוע, והכל בהתחשב במהות השירות. הנך מכיר בכך שבכל מקרה בו תשלום יתבקש בעבור שירות כלשהוא ממגוון השירותים, הדבר יובא לידיעתך והנך מתחייב לשלם תשלום זה. 

4. מדיניות תוכן גולשים

על ידי אספקת תוכן טקסטואלי או חזותי לעמותת עתים באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, הנך מקבל את מדינות תוכן הגולשים אשר מופיע להלן. הנך מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי עמותת עתים והן על ידי האדם שזכויותיו הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום חוות דעת, דירוגים, פרסומים בפורומים או תגובות; (2) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג' בתכני גולשים; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(4) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.

4.1 רשיון בזכויות יוצרים: הנך הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, לצורך מתן השירות, הנך מקנה לעמותת עתים רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי עמותת עתים לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-מימדיות וכל פעולה אחרת.

4.2 ויתור על פרטיות: הנך מקנה לעמותת עתים את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך, פרטייך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת. כלומר, עמותת עתים תוכל להשתמש בשמך ובפרטייך לצורך קידום השירותים באתר (אם סיפקת אותם). כמו כן, עמותת עתים תהא זכאית להשתמש בפרטים שפרסמת כאן לצורך פעילותה השוטפת. לדוגמא, אם פרסמת כי לשכת רישום נישואין מסוימת מפלה יוצאי מדינה מסוימת, הרי שעמותת עתים תהא רשאית להשתמש בפרסום זה בפנייתה לצורך ביטול האפליה.

4.3 תוכן פוגעני: הנך מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:

4.3.1 קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.

4.3.2 פורנוגרפיה: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות  גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.

4.3.3 דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.

4.3.4 ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.

4.3.5 מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא.

4.3.6 פרסום מסחרי: תוכן הגולשים אינו מעודד או משדל לשימוש בשירותיהם של עסקים כלשהם.

4.4 אחריות לתוכן: הנך מצהיר כי הנך הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג' לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, הנך מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.

4.5 הודעה והסרה: על מנת להגן על זכויותייך, עמותת עתים מחילה הליך של הודעה והסרה לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג' לא נפגעו.

4.5.1 סינון: מובהר בזאת כי עמותת עתים לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהא לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לעמותת עתים תהא הזכות להסיר כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו מוטלת בספק.

4.5.2 גילוי מידע: מובהר בזאת כי עמותת עתים עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של עמותת עתים, משתמשיה והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.

4.5.3 תום לב, שיפוי: הנך מסכים וערב כי עמותת עתים ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד עמותת עתים או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, הנך מתחייב לשפות את עמותת עתים ו\או את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.

4.6 הודעת הסרה: עמותת עתים מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפר את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לעמותת עתים באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת itim@itim.org.il. נציג עמותת עתים יבחן את תלונתך ויעביר אותה (אם ניתן) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תישא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את עמותת עתים.
בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי הנך מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי הנך מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

4.6.1 מודרציה: לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, עמותת עתים תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) ותבחן את תלונתך. עמותת עתים תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.

4.6.2 החזרה או הסרה: באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, עמותת עתים תמחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, עמותת עתים תבחן את תשלובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, עמותת עתים תעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.

4.7 שיפוי: הנך מתחייב לשפות את עמותת עתים בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.

5. מדיניות פרטיות

במהלך השימוש בשירותים, עמותת עתים עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותייך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע.

5.1 איזה מידע מזוהה נשמר על אודותייך? עמותת עתים שומרת מידע מזוהה על אודותייך, לרבות שם אמיתי, מיקום מקורב (לפי לשכת הנישואין), כתובת דואר אלקטרוני, ומידע נוסף אשר תספק לה מעת לעת בטפסים אשר מילאת.

5.2 איזה מידע לא מזהה נשמר על אודותייך? עמותת עתים שומרת גם מידע שאינו מזהה אישית המבוסס על פעילויותייך, כגון: הרגלי הגלישה שלך, עמודים בהם צפית, אתרי אינטרנט שהפנו אותך אל האתר, המיקום המקורב שלך, סוג החומרה או מכשיר הקצה שלך, העדפות הגלישה שלך, סוג הדפדפן שלך, רזולוציית המסך, מערכת ההפעלה ומאפיינים נוספים ומידע נוסף שיתקבלו ממך, בתנאי שסופק לך פירוט על איסוף או שמירה כאלו.

5.3 איך המידע על אודותייך מעובד? עמותת עתים תעבד את המידע שיעבור באמצעות השירות ותשתמש בו בהתאם לבקשותייך, העמותה תשתמש בדירוג שלך כדי לייצר מדד סטטיסטי ללשכות רישום נישואין, תשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לשליחת דיוורים עתיים (ככל שלא תודיע כי אינך מעוניין בכאלו) ואף תעבדי מידע אישי לידי מידע מצטבר שאינו מזהה אישית, לצרכים סטטיסטיים.

5.4 האם עמותת עתים שומרים עוגיות בשירות? עוגיה היא קובץ הנשמר על המחשב שלך והמאפשר לאתר האינטרנט לזהות אותך או לאמת את זהותך. עמותת עתים מאחסנת עוגיה כאשר אתה משתמש בשירות על מנת לזהות אותך ולאפשר לך להתחבר לשירות.

5.5 למי עוד יש גישה למידע על אודותייך? עמותת עתים מספקת גישה למידע אך ורק לעובדיה, שמצויים תחת התחייבות קשיחה לסודיות. מידע עוד מועבר לצדדים שלישיים שהרשית להם במפורש להעביר מידע זה.

5.6 כיצד עמותת עתים תצור עמך קשר? עמותת עתים עשויה לשלוח דיוורים מעת לעת, כמו כן, עמותת עתים עשויה לצור עמך קשר אם אנו מרגישים שהחשבון שלך נפרץ או מסיבות הקשורות לשירות.

5.7 האם אתה יכול לשנות או למחוק את המידע? עמותת עתים מכבדת את פרטיותך ואתה יכול לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ולבקש להסיר את המידע האישי שלך. ככל שתרצה לעיין במידע, עמותת עתים תעביר לך עותק שלו.

5.8 כיצד עלייך לפעול אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה? אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין הפרטיות של עמותת עתים, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה. כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: einat@itim.org.il.

6. אחריות וחבות

6.1 העדר אחריות: עמותת עתים אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ועמותת עתים אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות וכן כי המידע שיפורסם באתר יהיה נכון ומדויק; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.

6.2 העדר חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהא עמותת עתים אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. עמותת עתים מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי עמותת עתים.

7. שינויים

עמותת עתים רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינויים אלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם עמותת עתים, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות עמותת עתים כפי שתהא במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, הנך מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.

 

8. סיום

עמותת עתים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה, את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם עמותת עתים מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. עמותת עתים עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. הנך מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שעמותת עתים עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, עמותת עתים לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.

9. פרסומות צד ג'

עמותת עתים עשויה, על פי שיקול דעתה הלבעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. עמותת עתים אינה ערבה לתכנים אלה ו\או לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. עמותת עתים לא תהא אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.

10. מלוא ההסכם

תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם עמותת עתים וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של עמותת עתים תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.

11. סמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

12. תובענות ייצוגיות

הנך מתחייב שלא לפתוח כל תובענה ייצוגית כנגד עמותת עתים ולגבות את נזקייך אך ורק בתובענה אישית.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה