לחץ כדי לסגור את החיפוש

רישום לנישואין לזוגות מחו"ל

מדריך רישום לנישואין לזוגות מחו"ל

איפה בארץ נרשמים לנישואין?

ישראלים השוהים בחו"ל ומבקשים להינשא בישראל, יכולים לפנות לאחת מלשכות הנישואין בישראל ולבקש את הסכמת רשם הנישואין לרשום אותם באמצעות מיופה כוח מטעמם.

מי צריך לבוא?

מיופה כוח מטעם הזוג יפתח את התיק בעודם בחו"ל. בני הזוג יתבקשו להגיע ללשכת הנישואין בשבוע שלפני החתונה, כדי לחתום על טפסי הרישום, למסור מסמכים מקוריים ולאסוף את הכתובה.

מסמכים

לצורך רישום לנישואין בלשכת הנישואין שברבנות יש להביא את המסמכים הבאים:

  • 717₪ לתשלום אגרת פתיחת תיק נישואין.
  • סטודנטים ותלמידי ישיבה עד גיל 30, עולים חדשים, חיילים בסדיר, משרתי שירות לאומי או נתמכי סעד זכאים להנחה של 40% באגרה (430 ₪) בהצגת תעודה המעידה על מעמדם זה. על סטודנטים שלומדים בחו"ל לפנות לקבלת אישור ממשרד החינוך- ממחלקת דיפלומות, טלפון: 02-5601684.
  • תעודת זהות כולל ספח מעודכן או דרכון זר
  • שלוש תמונות פספורט לכל אחד מבני הזוג
  • אישור יהדות: תעודת נישואין של ההורים שנישאו ברבנות בישראל מהווה הוכחת היהדות.

ניתן להוציא העתק של תעודה שאבדה או הוחזרה (בעת גירושין), בלשכת הנישואין שבה נרשמו ההורים, בעלות של 65 ₪ או באמצעות שליחת טופס בפקס לאיתור התעודה.

שימו לב, אם הוריהם של אחד מבני הזוג, או של שניהם, אינם נשואים או שנישאו בחו"ל, יש להביא אישור יהדות מבית דין רבני או רב שמוכר ע"י הרבנות הראשית בישראל.

  • אישור רווקות

אם אחד מבני הזוג או שניהם חיים בחו"ל למעלה מחצי שנה, יש להביא "תעודת רווקות". יש להקפיד שאישור הרווקות לא ייכתב יותר מ-90 יום לפני החתונה. האישורים צריכים להופיע על נייר רשמי של בית הדין או של הרב. במידה והכלה גיורת או גרושה, או שנולדה לאב לא-יהודי, יש לציין באישורו של החתן שהוא אינו כהן. אם החתן כהן, יש לציין באישור היהדות של הכלה שהיא נולדה לשני הורים יהודים ואיננה גרושה. אישור היהדות ואישור הרווקות יכולים להיות במסמך אחד.

שימו לב, מכיוון שתעודות מחו"ל נדרשות לקבלת אישור – כדאי להתחיל בהליך הרישום בהקדם האפשרי ולפחות שלושה חודשים לפני מועד החתונה.

  • אישור בכתב מרב עורך החופה

יש לוודא כי הרב מופיע ברשימה הארצית של רבנים מורשים לערוך חופות ע"י הרבנות או לחילופין לוודא כי הוא מקבל אישור חד-פעמי לערוך את החופה מאת הרבנות המקומית.

  • אישור הדרכת כלה

הכלה מתבקשת לעבור הדרכת כלה לקראת נישואיה, הכוללים לימוד הלכות טהרת המשפחה ומקווה. ניתן לעבור את ההדרכה בחו"ל ולצרף את אישור ההדרכה חתום על ידי המורה.

מסמכים נוספים במקרים מיוחדים

אם הגיור נערך במערך הגיור בישראל, על החתן והכלה להביא את מסמך "מעשה בית דין" שניתן להם בגיור וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל. אם הגיור נערך מחוץ למערכת הרשמית של ישראל, יש להציג תעודת גיור מקורית ולקבל אישור מהרשם על הגיור. אם אחד מהוריהם של החתן או הכלה התגיירו, יש לצרף את תעודת הגיור של אותו הורה.

כדאי לפנות אלינו, לעתים, כדי לקבל הדרכה בנושא.

בשל דרישת ההלכה, יש להמתין שלושה חודשים ממועד הגירושין ועד הרישום לנישואין. יש לוודא כי המצב האישי בתעודת הזהות מעודכן. יש להמציא תעודת גירושין מקורית ואת מסמך "מעשה בית הדין" המקורי המצורף לתעודה ולהגישה לרשם הנישואין. אם התעודות אבדו, ניתן יהיה להמציא העתקים נאמנים למקור בחתימת בית הדין הרבני בלבד, ולא ע"י עו"ד. תעודת הגירושין המקורית תישאר לצמיתות בתיק הנישואין.
שימו לב, הרבנות מבקשת לקבל את תעודת הגירושין המקורית והיא תישמר בתיק הנישואין.

יש להמתין שלושה חודשים ממועד ההתאלמנות ועד לנישואין. יש לוודא כי המצב האישי בתעודת הזהות מעודכן. כמו כן, על האלמנים המבקשים להינשא יש להמציא תעודת פטירה מקורית או נאמנה למקור בחתימת משרד הפנים או הרשויות בחו"ל.
על האלמנה להמציא בנוסף, תעודת זהות של אחד מילדיה או אישור מהרשויות המקומיות שיש לה ילדים או תעודת חליצה בהתאם לנסיבות ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.

נתקלתם בבעיה? פנו אלינו! *8083

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה