לחץ כדי לסגור את החיפוש

רישום לנישואין ברבנות

מדריך רישום לנישואין ברבנות

לפני פתיחת תיק נישואין

מערכת הנישואין ליהודים במדינת ישראל היא בסמכותה הבלעדית של הרבנות.
ניתן לפתוח תיק נישואין עד שלושה חודשים מראש, אך לא יאוחר מ-45 ימים לפני הנישואין. רצוי שלא להירשם ברגע האחרון כדי למנוע לחץ מיותר במקרה שבו יידרשו השלמות של מסמכים.

על החתן והכלה המיועדים להגיע יחד אל הרבנות לשם פתיחת התיק, ובמקרים מיוחדים וחריגים, באישור הרבנות ועם ייפוי כוח, יורשה רק אחד מבני הזוג לפתוח את התיק, ובמידת הצורך אפילו קרוב אחר. בן הזוג השני יידרש לבוא בנפרד ולחתום על הצהרות נדרשות.

ניתן להירשם לנישואין ברבנות בכל לשכת נישואין באחת מ- 160 לשכות נישואין בארץ. בחלק מהמועצות הדתיות ייתכן שאחד מבני הזוג שאיננו תושב המקום יתבקש להביא עמו לרישום תעודת רווקות ויהדות מלשכת הנישואין במקום מגוריו שבו הוא רשום. יש לוודא זאת בלשכה הספציפית.

שימו לב! אם לאחד מבני הזוג נפתח בעבר תיק נישואין עם בן/בת זוג אחר והנישואין בוטלו – חובה עליו לבטל את התיק הקודם לפני שיירשם מחדש.

השלב הראשון ברבנות - פתיחת תיק

כדי לפתוח תיק ברבנות יש למסור פרטים אישיים ולהציג את המסמכים הבאים:

• תעודת זהות כולל ספח מעודכן.

• שלוש תמונות פספורט לכל אחד מבני הזוג.

• תעודת נישואין של ההורים שנישאו ברבנות בישראל – התעודה משמשת לצורך הוכחת יהדות, אלא אם כן כבר נעשה הליך זה במסגרת הוצאת תעודת רווקות. ניתן להוציא העתק של תעודה שאבדה או הוחזרה (בעת גירושין), בלשכת הנישואין שבה נרשמו ההורים, בעלות של 65 ₪ או באמצעות שליחת טופס בפקס לאיתור התעודה. אם לפחות זוג אחד מההורים של בני הזוג לא נשוי, או שנישא בחו"ל, אז ייתכן ושהזוג המבקש להירשם לנישואין יופנה להליך "בירור יהדות".

• 717 ₪ לתשלום עבור אגרת פתיחת תיק נישואין – הנחה של 40% (430 ₪) תנתן לסטודנטים ולתלמידי ישיבה עד גיל 30, לעולים חדשים, לחיילים בסדיר, למשרתי שירות לאומי או לנתמכי סעד זכאים בהצגת תעודה המעידה על מעמדם זה.

השלבים הבאים הינם:

• חתימתם של בני הזוג על הצהרה על נכונותם להינשא.

• פתיחת תיק נישואין על ידי רשם הנישואין וקבלת מספר תיק.

• רישום מועד החופה בתיק.

• בחירת שם משפחה לאחר הנישואין ורישום בתיק.

• שיחה עם הרשם על זהותו של הרב שעורך החופה (ראה בחירת רב לעריכת החופה)

השלב השני ברבנות - עדי רווקות והשלמת מסמכים

• הזוג בוחר שני עדים (גברים או נשים מעל גיל 18) שיעידו על רווקותם או על פניותם. העדים אינם יכולים להיות קרובי משפחה של הזוג או קרובי משפחה בניהם. העדים יכולים להגיע ללא הזוג לרבנות, על העדים להצטייד בתעודת זהות. לעדות על הרווקות יש תוקף של שלושה חודשים בלבד.

• יידוע של רושם הנישואין על מיקומה של החתונה והצגת תעודת כשרות של המקום או של הקייטרינג.

• הצגת אישור כתוב ממדריכת הכלות (ראי "הדרכת כלה").

• כשבוע לפני החתונה, אחד מבני הזוג יגיע לרבנות לקבלת כתוּבה והעתק כתובה אשר ישמשו את הזוג בטקס הנישואין.

לאחר החתונה

הרב המחתן או בני הזוג ידאגו להחזרת "העתק הכתובה" אל הרבנות, תוך שבוע מיום הנישואין, לרבות טופס הפרטים הנלווה כשהוא מלא וחתום על ידו, והזוג יקבל שני עותקים של תעודת הנישואין בדואר תוך 14 יום.

נתקלתם בבעיה ברישום לנישואין? פנו אלינו *8083

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה