לחץ כדי לסגור את החיפוש

קבורה אזרחית וקבורה לחסרי דת

מדריך קבורה אזרחית וקבורה לחסרי דת

בחירת חברת קבורה

"קבורה אזרחית" או "קבורה אלטרנטיבית" היא קבורה בבית עלמין או דרך חברת קבורה המאפשרים לערוך טקסי קבורה חלופיים לטקסי הקבורה המסורתיים שעורכות החברות קדישא וחברות הקבורה הנוצריות והמוסלמיות. בעבר הייתה קבורה זו מיועדת בעיקר למי שמוגדר  חסר דת", כלומר תושב ישראל שאינו משתייך לאחת מן הדתות המוכרות על ידי המדינה. כיום, על פי החוק, רשאים גם יהודים ובני דתות אחרות לבחור להיקבר בקבורה אזרחית. בחירה זו יכולה להיעשות בצוואה או בכל דרך אחרת. תשלומי הביטוח הלאומי על קבורה חלים גם על הנקברים בקבורה האזרחית, ואסור לגבות כסף ממשפחת הנפטר הן עבור חלקת הקבר והן עבור תחזוקת המקום וטיפוחו.

בתי העלמין המאפשרים קבורה אזרחית


בתי עלמין שיש להן חלקות שמיועדות לחסרי דת רק לתושבי המקום – בחלק מן הערים הגדולות חברות הקדישא עוסקות גם בקבורה של "חסרי דת" הגרים באותה עיר (ע"פ הכתובת הרשומה בת.ז.) או שנפטרו בעיר זו, ומייחדות לקבורתם חלקות נפרדות בבתי העלמין האזוריים שבאחריותן.

איך יודעים אם מישהו "חסר דת"? מדובר בהגדרה שרשומה בסעיף הדת במרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

במקרים אלו הקבורה מתבצעת ע"י אנשי חברה קדישא אך בדרך כלל ניתן להוסיף לקבורה טקס כרצון המשפחה ולקבור בארון.

 

בתי עלמין ציבוריים אזרחיים – בתי עלמין ציבוריים אזרחיים משרתים הן את אוכלוסיית חסרי הדת והן יהודים, נוצרים או מוסלמים המבקשים להיקבר בקבורה אזרחית. יש מעט בתי עלמין המקבלים תושבים מכל הארץ.

בתי עלמין בקיבוצים ומושבים – יש ישובים קטנים המעניקים שירותי קבורה אזרחית בבתי העלמין, אף שמקומות אלה מיועדים בעיקר לקבורה של תושבי היישוב ובני משפחותיהם. בתנאים מסוימים ובמידה מוגבלת יישובים אלה רשאים לקבור בשטחם גם נפטרים אחרים, על פי תעריף הקבוע בחוק.

עלויות

  • קבורה אזרחית ליהודים או לחסרי דת משולמת ע"י הביטוח הלאומי ואינה שונה מקבורה יהודית מסורתית. המשפחה תדרש לשלם על הסעת הנפטר במידה שבית העלמין אינו נמצא בקירוב מקום.

 

  • יש לוודא האם חברת הקבורה מציעה הסעה גם מחוץ לתחומה  במדה וכן כדאי להעדיפה על-פני חברת אמבולנס פרטי מכיוון שהראשונה גובה ע"פ תעריף של הביטוח הלאומי: 373 ש"ח עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 11.33 ש"ח עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.  מחיר ההסעה באמבולנס פרטי אינו בפיקוח ונקבע בשוק הפרטי.
  • במידה ונפטר חסר דת שאין במקום מגוריו או במקום פטירתו חלקה לקבורת חסרי דת, על המשפחה לפנות למוקד הפניות של המשרד לשירותי דת ולבקש כי יאתרו עבורו מקום קבורה ללא תשלום. מספר הטלפון: 02-5311111 (24 שעות ביממה, לא כולל שבת). ניתן גם לפנות לעתים לסיוע: 1700-500-507, לאחר שעות העבודה תופנו למוקד חירום.

מנהגי קבורה בבתי עלמין אזרחיים

בבתי עלמין אזרחיים המשפחות יכולות להחליט כיצד לקבור את יקיריהן, למשל אם לבצע "טהרה" ,קבורה בארון או תכריכים פשוטים, וכן לקבוע את השפה שבה ייערך הטקס. משפחות יהודיות יכולות לבחור בטקס מסורתי או בכל טקס אחר. כמו כן למשפחות ניתן חופש בחירה בעיצוב המצבה ובקביעת תוכן הכיתוב עליה, חוץ מהאיסור ברוב המקומות להשתמש בסמלים דתיים לא-יהודיים (כגון צלב).

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה