לחץ כדי לסגור את החיפוש

צעדים ראשונים לאחר הפטירה

מדריך צעדים ראשונים לאחר הפטירה

פטירה בבית

אם הפטירה התרחשה בבית או ברחוב יש להזמין את מד"א לשם קביעת המוות והוצאת הודעת פטירה. על פי חוק, מד"א מחויבת להזמין משטרה בכל מקרה של פטירה בבית.
במקרה שיש חשד למוות לא-טבעי, תפנה המשטרה את הנפטר באמבולנס מטעמה למכון לרפואה משפטית באבו-כביר (למשפחה הקרובה עומדת הזכות להתנגד לניתוח שלאחר המוות).
לאחר קבלת אישור מהמשטרה כי המוות הוא טבעי, יש ליצור קשר עם נציגי חברת הקבורה לתיאום הלוויה.
לצורך תיאום מועד ההלוויה יש להצטייד ברישיון קבורה, אשר מונפק ללא תשלום בלשכת הבריאות המחוזית. במרבית המקרים תדאג חברת הקבורה להוצאת הרישיון . במקרה שהגופה הועברה למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר – יונפק האישור על ידם.

בעניין זה ראו בהמשך את "הוצאת רשיון קבורה" וגם את – "מדורי רשיונות קבורה משרד הבריאות" .

העברת הנפטר לקבורה

במקרה של מוות לא טבעי, העברת הנפטר מאבו כביר הינה על חשבון המשטרה ומבוצעת ע"י אמבולנס פרטי שבהסדר.
במקרה של מוות טבעי, העברת הנפטר מהבית לבית העלמין שבתחום הרשות בה רשום הנפטר נעשית ע"י חברת הקבורה בחינם. אם הקבורה מתבצעת ברשות אחרת מזו שמשתייך אליה הנפטר, אז ההובלה נעשית בתשלום. אם חברת הקבורה מובילה את הנפטר, על ההובלה להיות ע"פ תעריף של הביטוח הלאומי: 373₪ עבור 10 הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד 11.33 ₪ עבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.
שימו לב, רוב חברות הקבורה אינן פועלות בשעות הערב והלילה, למעט ביצוע לוויות שנקבעו מראש לשעות אלו, וכן אינן פועלות בשבתות וחגים (ראש השנה, יום הכיפורים, היום הראשון של סוכות, שמחת תורה, הימים הראשון והאחרון של פסח, וחג השבועות). אם הפטירה התרחשה בשעות הלילה, בשבת או בחג, יש להמתין לשעות הבוקר או לצאת השבת או החג כדי לערוך את סידורי הלוויה.

הנחיות הלכתיות לשמירת נפטר בבית

כאשר אין באפשרותה של המשפחה להשיג את חברת הקבורה ולפנות את הנפטר עד לאחר צאת השבת או החג, ההנחיות ההלכתיות הן כלהלן:

 • יש להוריד את גופת הנפטר לרצפה ולדאוג לקירור החדר בדרכים המותרות בשבת/חג.
 • יש להקפיד שתמיד יהיה אדם שישמור על גופת הנפטר. אין להשאיר את הגופה ללא שמירה.
 • כאשר השארת הגופה בבית עלולה לגרום לפיקוח נפש של ממש (גופני או נפשי), ניתן לבקש מאדם שאינו יהודי לפנות את גופת המת לבית-חולים עד מועד הקבורה.

יצירת קשר עם חברת הקבורה

אם המשפחה בוחרת להזמין חברת אמבולנס פרטית לצורך פינוי הנפטר והעברתו לשמירה בקירור עד שעות העבודה של חברת הקבורה, יש לקחת בחשבון ששירות זה יהיה כרוך בתשלום וייתכן שחברת האמבולנס תציע שירותים נוספים בתשלום, המגיעים למשפחה בחינם מחברת הקבורה, כגון המשך שמירה בקירור עד למועד ההלוויה, ביצוע טהרה, הוצאת רישיון קבורה, ארון קבורה סטנדרטי ועוד.

אם אתם לא בטוחים אילו שירותים מגיעים לכם בחינם מחברת הקבורה, פנו אלינו, לעתים 8083*
אתם מוזמנים להתקשר בכל עת. אם תתקשרו בשעות שאינן שעות העבודה של המשרד, תופנו למוקד החירום שלנו.

 • הכתובת שלך
  מול שירותי הדת

פטירה בבית חולים

 • שמירת הנפטר בקירור בבית החולים עד למועד הלוויה היא ללא תשלום. אם בבית החולים אין חדר קירור לשמירת נפטרים, יש לפנות לחברת הקבורה.
 • בתי חולים ממשלתיים ולעתים גם בתי חולים פרטיים מנפיקים את רישיון הקבורה הנדרש למשפחה בשביל סידורי הלוויה מול חברת הקבורה, יש לבקש זאת במשרד הקבלה ושחרור חולים.
 • מקום הקבורה נקבע לפי מקום המגורים הרשום של הנפטר, ולא מקום הפטירה (למעט פטירה בבית אבות/מוסד גריאטרי, הנחשבים למקום המגורים של הנפטר).
 • העברת הנפטר מבית החולים למקום הקבורה תיעשה ע"י חברת הקבורה ללא תשלום, אם ביה"ח מוגדר כנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות שבה התגורר הנפטר.
 • העברת הנפטר לקבורה היא ללא תשלום.
 • העברה באמצעות אמבולנס פרטי היא בתשלום.

פטירה בבית אבות

מחויבים לטפל בשמירת הנפטר עד 48 שעות, בין אם בתוך המוסד או בהעברתו למוסד/בית חולים אחר, ללא גביית תשלומים ממשפחת הנפטר, בשעות שחברת הקבורה אינה עובדת.
ניתן לבדוק אם מוסד מסוים משתייך לקטגוריה הזו באמצעות אתר משרד הבריאות.
שימו לב! ישנם מוסדות הדורשים מהמשפחות להזמין אמבולנס פרטי על חשבונן בניגוד לנוהל של משרד הבריאות.
מי ששהה במוסד סיעודי/גריאטרי וכתובתו שונתה לכתובת המוסד בו אושפז, משפחת הנפטר זכאית לבחור בין הבאתו לקבורה במקום מגוריו הקודם ובין הבאתו לקבורה ביישוב בו נמצא המוסד, בתנאי שלא חלפו 7 שנים מיום שינוי כתובת הנפטר לכתובת המוסד בו היה מאושפז.

במידה והפטירה אירעה בבית אבות או בדיור מוגן, יש להתייחס לנהלים דומה לפטירה בבית.
העברת הנפטר לקבורה על ידי חברת הקבורה ביום הלוויה היא ללא תשלום, בכל שעות היממה. ואילו העברת הנפטר לקבורה לפני יום הלוויה היא ללא תשלום, רק בשעות העבודה של חברת הקבורה.
העברה באמצעות אמבולנס פרטי היא בתשלום.

הוצאת רישיון קבורה

לצורך תיאום מועד הלוויה יש להצטייד ברישיון קבורה, אשר מונפק ללא תשלום בלשכת הבריאות המחוזית. במרבית המקומות תדאג חברת הקבורה להוצאת הרישיון, ואם הועברה הגופה למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר הם דואגים לכך. בתי חולים ממשלתיים מנפיקים את רישיון הקבורה ולעתים גם בתי חולים פרטיים, יש לבקש זאת במשרד קבלה ושחרור חולים.
במקרה בו הוצאת הרישיון מוטלת על בני המשפחה או נציג מטעמם, יש ליצור קשר עם מדור רישיונות קבורה במשרד הבריאות במחוז שאליו שייך הנפטר, ולמסור את המסמכים הבאים:

 • הודעת פטירה שמולאה על ידי צוות רפואי במקום הפטירה (בבית או בבית החולים) בשלושה עותקים.
 • דו"ח מד"א (במידה שמד"א נכח במקום).
 • טופס הכרזה על מוות על ידי פרמדיק מד"א (במקרה שפרמדיק מד"א נכח במקום).
 • טופס אישור 'ויתור על נתיחה' חתום על-ידי המשטרה במקרה של אדם שנפטר בבית והמשטרה הוזמנה ולא בבית חולים.
 • תעודת מזהה רשמית הנושאת עליה את תמונתו של המנוח.

מומלץ להצטייד במסמכים המעידים על מצבו הרפואי של המנוח ו/או פרטי הקשר ושמו של הרופא המטפל.

הנפקת הרישיון אינה כרוכה בתשלום.

העברתו של הנפטר למקום הקבורה יכולה להיעשות בצירוף של תעודת הפטירה והמסמכים הנדרשים עוד טרם חתימת רופא מוסמך או רופא לשכת הבריאות על הודעת הפטירה.

שימו לב,  אם הפטירה אירעה אחרי שעות העבודה של לשכת הבריאות והמשפחה לא מצליחה לתפוס רופא תורן ומעוניינת לקבור את הנפטר באותו היום, יש לבקש מחברת הקבורה לטפל בהוצאת הרישיון.

הודעת הפטירה מן הרופא אינה תעודת פטירה לצרכים רשמיים ומשפטיים. לצרכים אלה, ניתן להנפיק תעודה במשרד הפנים. חלק מבתי החולים אשר מוציאים את רישיון הקבורה מעבירים את הפרטים ישירות גם למשרד הפנים לשם הוצאת התעודה, ניתן לברר זאת במשרד לקבלת ושחרור חולים בבית החולים.

למידע נוסף על תעודת פטירה ראו גם סידורים לאחר הקבורה

למחשבון עלויות קבורה באתר ביטוח לאומי

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה