לחץ כדי לסגור את החיפוש

פרשת יקבי ברקן: "חלק מהעובדים יוצאי אתיופיה עדיין מנועים מלעבוד"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה