לחץ כדי לסגור את החיפוש

פרשת הרב שטרן: "ביזוי תלמידי חכמים. לפטר את ראש המועצה הדתית בירושלים"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה