לחץ כדי לסגור את החיפוש

עתירה: "יש להגדיר כעולה, יהודי שעבר גיור בחו"ל"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה