לחץ כדי לסגור את החיפוש

עתירה: אפשרו לטובלות להחליט בעצמן על מנהגי הטבילה

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה