לחץ כדי לסגור את החיפוש

הישגים בולטים

 • ייצוג עובדים מקהילת יוצאי אתיופיה בגין אפליה במסגרת מתן שירותי דת. הפעילות המשפטית הביאה למניעת אפליה.

  חשיפת השימוש בבדיקות DNA להוכחת יהדות במסגרת בתי הדין הרבניים.

  הגשת ערעורים לבית הדין הרבני הגדול שהביאו לביטול הדרישה להתייצב לחקירת יהדות ובדיקת DNA עבור שתי משפחות וקביעת יהדות ללא צורך בבדיקה.
 • הכרה בגיורים שנערכו בבתי דין עצמאיים של "גיור כהלכה" לשם רישום המתגיירים כיהודים במרשם האוכלוסין.

  פסיקת בג"ץ לפיה באסיפה הבוחרת את מועצת הרבנות הראשית ימונו כנציגי ציבור רק ראשי מועצות דתיות שנבחרו בהליכים דמוקרטיים.

  מינוי של אישה ראשונה כעוזרת משפטית בבית הדין הרבני כתוצאה מעתירת 'עתים' ו'מרכז רקמן' באוניברסיטת בר-אילן.

  עתירות לבג"ץ כנגד חקירות יהדות יזומות של משרד הפנים כנגד עולים מברית המועצות, שנדרשו לשנות את הרישום שלהם מ"יהודים" ל"חסרי דת". בעקבות העתירות המשפחות שמרו על רישומם כיהודים.

  ניסוח הצעת חוק לביטוח מוהלים, יחד עם תנועת נאמני תורה ועבודה, שהוגשה על ידי חה"כ רחל עזריה ואברהם נגוסה ומחייבת כל אדם שעובד כמוהל לרכוש ביטוח אחריות מקצועית.

  ניסוח הצעת חוק שקיפות בקבורה, שהוגשה על ידי חה"כ עליזה לביא ומחייבת חברות קדישא לפרסם את מחירי הקברים בכל חלקה.

  פרסום תבחינים להכרה בבתי דין לגיור הפועלים בתפוצות.

  אות הוקרה ליו"ר עתים הרב ד"ר שאול פרבר ממשרד העליה והקליטה.
 • פרסום רשימות רבנים בתפוצות שהוכרו ושלא הוכרו על ידי הרבנות הראשית לישראל.

  פעילות ציבורית למען הנגשת מקוואות לאנשים עם מוגבלויות, שהובילה להוספת תקציב של מיליוני שקלים של המשרד לשירותי והמשרד לשוויון חברתי להנגשת מקוואות ברחבי הארץ.

  עתירה לבג"ץ נגד חקירות יהדות יזומות של בתי הדין הרבניים כנגד אנשים שלא פנו להירשם לנישואין או לברר את יהדותם. בתגובה המקדמית לעתירה הכיר היועמ"ש כי חקירות אלו מנוגדות לחוק. העתירה מתנהלת בבית המשפט.

  עתירה מנהלית כנגד החתמת נשים על טפסי וויתור על זכויותיהן במקוואות, שהובילה לפסק דין כי טפסים אלו אינם חוקיים.

  ניסוח הצהרת כשרות אלטרנטיבית עבור ארגון 'השגחה פרטית' עבור בתי עסק שמעוניינים לקבל השגחה שאינה של הרבנות.

  בלימת תזכיר חוק הגיור של שר הפנים חה"כ אריה דרעי, לביצור מונופול הרבנות הראשית לישראל על עריכת גיורים.
 • פסיקת בג"ץ להכרה במתגיירים בבתי דין אורתודוכסים עצמאיים בכדי לקבל מעמד בישראל מכוח חוק השבות.

  עתירה מנהלית כנגד מחלקת אישות וגרות ברבנות הראשית, שהובילה למחשוב פעילות המחלקה, לפרסום נתונים על התיקים המטופלים על ידה ולקיצור ושיפור הטיפול באישורי יהדות הניתנים לזוגות הנרשמים לנישואים.
  במסגרת העתירה התחייבה הרבנות לפרסם תבחינים להכרה ברבנים מקהילות בתפוצות.

  עתירה לבג"ץ כנגד הפגיעה בזכויות של נשים במקוואות, שהובילה לפסק דין בדבר זכותה של כל אישה לטבול בפרטיות, על פי אמונתה, גם ללא נוכחות הבלנית. פסיקת בית המשפט עוגנה בהוראות חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

  תובענה ייצוגית כנגד 20 מועצות דתיות בגין גביית יתר במקוואות, שהובילה להפסקת הגבייה ולחיסכון של מיליוני שקלים בשנה לציבור הנשים הטובלות במקוואות ברחבי הארץ.
 • הקמת "גיור כהלכה", מערך בתי דין לגיור בראשות רבני עיר, ראשי ישיבות ורבני קהילות.

  תביעה לבית הדין לעבודה בכדי לאפשר לנשים להתמנות לתפקיד עוזרות משפטיות בבתי הדין הרבניים, שהביאה לשינוי דרישות המכרז בכדי לאפשר ליותר נשים להגיש מועמדות והביאה בשנת 2018 למינוי של נשים לראשונה כעוזרות משפטיות בבתי הדין הרבניים.

  הקמת השדולה לעם, דת ומדינה בראשות חה"כ עליזה לביא ואלעזר שטרן, יחד עם תנועת נאמני תורה ועבודה, המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכון לאסטרטגיה ציונית. השדולה מקיימת מדי שנה את יום הגיור בכנסת.
  פעילות משפטית וציבורית שהובילה לביטול הדרישה להנפקת תעודת רווקות במקום המגורים בעת הרישום לנישואים.

  תובענה ייצוגית כנגד 4 מועצות דתיות בגין גביית יתר בהליכי הרישום לנישואין עבור "כתובה מהודרת", שהובילה להפסקת גביית היתר וחיסכון של מאות אלפי שקלים לציבור הזוגות הנרשמים לנישואים.

  סקירה והצעת חוק על הליכי הדרכת כלה בישראל.

  כתיבת הצעת "נוהל חליצה" להסדרת הטיפול בתחום בבתי הדין הרבניים.

  פרס בוני ציון הוענק ליו"ר עתים רב ד"ר שאול פרבר.
 • ניסוח הצעת חוק הגיור, שהוגשה על ידי חה"כ אלעזר שטרן ועליזה לביא והובילה להחלטת ממשלה בכנסת ה-19 להקמת מותבי גיור מקומיים בראשות רבני ערים. החלטת הממשלה בוטלה בכנסת ה-20.

  חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת מאפשר לנשים להעיד על רווקות החתן והכלה בהליך הרישום לנישואים.

  פעילות משפטית, שהובילה לכך שיהודים שסבא וסבתא שלהם המירו את דתם בגלל רדיפת יהודים בגלות יוכלו להירשם כיהודים ללא המרת דת.

  פרסום נוהל עלייה לישראל לאחר גיור על ידי משרד הפנים.

  פעילות ציבורית ומשפטית שהביאה לפרסום החלטות מועצת הרבנות הראשית לישראל לציבור הרחב באתר האינטרנט.

  הנחיה של סמנכ"ל המשרד לשירותי דת לפיו חובה על רשם הנישואין לאשר הסכמי קדם נישואין אם התבקש לעשות כן על ידי בני הזוג הנרשמים לנישואין.

  פעילות ציבורית למען זכויות נשים במקוואות שהובילה לפרסום "נוהל שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות" על ידי המשרד לשירותי דת.

  בקשת חופש מידע שהביאה לפרסום נוהל "ברית מילה למתגיירים" על ידי הרבנות הראשית לישראל.

  ביטול האפליה לפיה מתגיירים שעולים לישראל לא קיבלו תעודת זהות בשדה התעופה, בניגוד לעולים אחרים.

  פעילות ציבורית שהובילה לפרסום נוהל משותף של המשרד לשירותי דת ומשרד הבריאות בעניין קבורת עוברים ותינוקות, שהסדיר את זכות ההורים לבחור את אופן שותפותם בהליכי הקבורה והלוויה.

  ביטול ההפרדה המגדרית במספר בתי עלמין שפרסמו שלטים המפרידים בין גברים ונשים בניגוד לנהלים.

  ניסוח הצעת חוק, שהוגשה על ידי חה"כ נחמן שי והתקבל במסגרת תקנות של שר הפנים, שמאפשר למשתתפי תכנית 'מסע' של הסוכנות היהודית להישאר בארץ לחצי שנה לאחר תום התכנית מבלי להידרש להוכיח את יהדותם במשרד הפנים.
 • פסיקת בג"ץ מחייבת רשמי נישואין לרשום מתגיירים ממערך הגיור.

  פסיקת בג"ץ בעתירת 'עתים' להפסקת השימוש בחוקרים פרטיים על ידי רשמי נישואים שרצו לברר את יהדותם של יוצאי ברית המועצות המבקשים להירשם לנישואים.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה