לחץ כדי לסגור את החיפוש

עגינות וסרבנות גט

מדריך עגינות וסרבנות גט

עגינות

עגינות היא מצב בו מצוי יהודי כאשר בן זוגו נעלם ולא ניתן לאתרו, כאשר לא ידוע אם בן הזוג חי או מת או כאשר בן הזוג במצב של חוסר שפיות או של תרדמת. במקרה כזה לא יכולה אשה עגונה לקבל גט מבעלה וכן איש עגון – לגבי אשתו. כל עוד לא ניתן הגט, העגון אינו יכול להנשא לאחר, למעט במקרים נדירים לגברים בלבד.

סרבנות גט

סרבנות גט היא מצב בו אחד מבני הזוג מסרב באופן מכוון ומודע לסיום הקשר בינו לבין בן זוגו באמצעות הליך גירושין וסידור גט. סרבנות הגט נובעת בדרך-כלל מרצון הסרבן להתנקם בבן זוגו או מרצונו לאלץ את בן זוגו לקנות את חירותו במחיר כספי וזכויות רכושיות. מכיוון שלצורך הגט דרושה הסכמתם המלאה של שני בני הזוג, סרבנות גט יכולה להיות משני הצדדים באופן כמעט שווה.

למרות ההשוואה שבין הגברים לנשים בתחום זה, תוצאות הסרבנות וההמתנה לגט עבור נשים קיצוניות יותר מאשר גורלם של הגברים מסורבי הגט, ממספר סיבות:

נשים המבקשות לפתוח בזוגיות חדשה לאחר הגירושין ולהקים משפחה, אינן יכולות להמתין במשך שנים לגט מכיוון שיכולת הפיריון וההולדה קצובות בשנים. לאותן נשים יש אינטרס עליון להסדיר את ענייני הגט מהר ככל האפשר, ולוּ במחיר ויתורים מרחיקי-לכת. יכולתם הביולוגית של הגברים להוליד גם בגיל מבוגר מונעת מהם לחץ זה.

על אף ההתקדמות בשנים האחרונות, עצמאותן הכלכלית של נשים רבות מצומצמת מזו של בני זוגם. לפיכך, יותר קשה להן להמתין במשך תקופה ארוכה להסדרת ענייני הרכוש ולעמוד במשא ומתן ארוך (וזאת על אף התמריץ הגלום במזונות האשה המוטלים על הגבר עד לגירושין). מציאות זו תעודד אותן להגיע להסדרים מהירים, אפילו אם הם כרוכים בויתור על זכויות כלכליות שרכשו בדין.

בנייתו של קשר זוגי חדש בשעה שהליכי הגירושין טרם נסתיימו אסור מבחינת ההלכה היהודית על שני בני הזוג, אפילו הם פרודים מזה זמן רב.

עם זאת, אין דמיון בין מצבו של הגבר למצבה של האשה:

גבר אשר יבחר להקים לעצמו מערכת זוגית ומשפחתית נוספת, אינו צפוי לסנקציות כלכליות בעקבות כך, ואילו אשה עלולה להיות מוכרזת כ"מורדת", לאבד את זכויותיה הרכושיות לכתובה ולמזונות (אך לא למזונות ילדים) וייתכן כי תיפגע אף בחלוקת הרכוש, אם זו נעשית בבית הדין הרבני.

ילדים אשר ייוולדו למסורבת גט מגבר יהודי בעודה נשואה ליהודי אחר ייחשבו ל"ממזרים", דבר שלא לאותם ילדים וצאצאיהם להינשא בנישואין יהודיים למשך מספר דורות, אלא לממזרים או לגרים. צאצאיו של גבר נשוי מקשר מחוץ לנישואין אינם נחשבים לממזרים.

גם אם יוסדר עניין הגט, לא תוכל האשה להינשא בנישואין יהודיים לגבר עמו ניהלה חיי זוגיות חדשים בטרם גירושיה ולא ניתן יהיה להכשיר את הקשר האסור בדיעבד. זאת לעומת מצבו של האיש שיוכל לאחר גירושיו להינשא לאשה עמה קיים קשר אסור.

גבר שאשתו מסרבת לקבל ממנו גט, או שאינה מסוגלת לכך, יוכל לשאת אשה שנייה על-פני אשתו, לאחר שאסף לשם כך אישורים חתומים של מאה רבנים חשובים ממדינות שונות וזאת מבלי להיחשב כביגמיסט. אפשרות זו הפתוחה בפני גברים בלבד מופעלת במקרים נדירים ביותר, כ-5 פעמים בשנה בישראל, ולא דרך קבע.

 

כלים העומדים בפני מסורבי הגט כדי להתמודד עם מצבם

  • מציאת ייצוג משפטי ראוי ההולם את צרכיהם ואת עניינם המיוחד.
  • פניית מסורבת גט לבית הדין בבקשה לקביעת מזונות מוגדלים 'עונשיים' מחמת עיכוב הגט (מזונות "מעוכבת מחמתו") ופניית מסורב גט לפטור ממזונות אשתו.
  • פנייה לבית דין, במידה ונתן פסק דין לחיוב או כפיית גט, להפעלת סנקציות וצוי הגבלה אזרחיים כנגד הסרבן
  • הגשת תביעה אזרחית נזיקית כנגד סרבן גט בגין הסבל, הבושה והנזקים הממשיים שנגרמו מעיכוב הגט.
  • ככל שסרבן הגט משויך לחברה מסורתית, קהילתית או דתית יותר, כך תוכל קהילה המעונינת לתמוך במסורבת הגט לנקוט כנגדו סנקציות קהילתיות שהופעלו במקרים כאלה משך השנים כגון אי-העלתו של סרבן הגט לתורה, סגירת שערי בית הכנסת בפניו ועצירת התפילה כל עוד הוא נוכח.

ישנם פתרונות השנויים במחלוקת הלכתית וחברתית המיושמים במקרים חריגים בלבד. כך למשל שימוש בסמכויות רבניות להפקעה בדיעבד של הקידושין שיצרו את הנישואין עם סרבן הגט.

צעדים מונעים

צעד מניעתי בהתמודדות עם סרבנות הגט הוא חתימה על הסכם טרום-נישואין לפני הנישואין או במהלכם. זהו הסכם ייחודי, השונה מהסכם ממון רגיל, שמטרתו מניעת סרבנות גט. בהסכם כזה קובעים שני בני הזוג את ההסדרים שינהגו ביניהם במידה והחיים המשותפים יגיעו לסיומם. באופן זה נקבעים לדוגמא מזונות מוגדלים שיצטרך סרבן גט לשלם לבן זוגו במידה ויעכב את הגט, בלא תלות בהסדרת העניינים שביניהם בבית המשפט. הסכם זה משמש הן ככלי לפתרון מתחים וסרבנות שנוצרו בפועל והן כמחסום מוקדם להתפתחותו של סכסוך גירושין. הסכמי טרום הנישואין זוכים לתמיכה מצד חלק מן הרבנים ולהתנגדות מצד אחרים.

למידע נוסף על עגינות וסרבנות גט באתר קואליציית עיק"ר – הקואליציה הבינלאומית לזכויות העגונה ומסורבת הגט | לרשימת ארגוני סיוע לעגונות ומסורבות גט

למענה לשאלות בתחום הסכמי טרום הנישואין ולהנחיות לחתימה עליו, פנו אלינו: 1-700-500-507.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה