לחץ כדי לסגור את החיפוש

סיפורו של אלי, יהודי לכל הדעות, המטורטר על ידי הביורוקרטיה

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה