לחץ כדי לסגור את החיפוש

סוגיות מגדריות ברישום לנישואין

תקציר

במסגרת הליך הרישום לנישואין עולות שאלות רבות בענייני יחסי דת ומדינה וזכויות הפרט במסגרת הממסד הדתי. הערבוב בין היבטים מנהליים והלכתיים, וכן הנגיעה בנושאים אישיים, משפחתיים, ציבוריים ומשפטיים, יוצר מחלוקות רבות ומשליך באופן ישיר על חייהם של עשרות אלפי אזרחים במדינת ישראל מדי שנה.

מאחר שהנישואין בין יהודים במדינת ישראל מתקיימים על פי “דין תורה“, רבות מהמחלוקות סביב תחום זה כרוכות בסוגיות מגדריות ומציאות בה נשים אינן זוכות ליחס הוגן ושוויוני. ועדיין, על אף מגמות סותרות, מרבית הזוגות היהודיים נישאים בארץ “כדת משה וישראל“, על ידי הרבנות, בין אם כאילוץ הנוגע מהמצב החוקי במדינה, ובין אם מבחירה. כיוון שכך, ישנה חשיבות רבה ביצירת מערך נישואין מוסדר, הוגן ושוויוני ככל הניתן, שפועל לתת מענה הולם לנושאים מגדריים במסגרת הוראות הדין. ישנן הצעות רבות ומגוונות לשינוי כולל בהליכי הרישום לנישואין, אך סקירה זו מתמקדת דווקא במצב הקיים, תוך בחינת שינויים שניתן לבצע עוד היום, מחוץ לזירה הפוליטית.

למרכז הסיוע של ׳עתים׳ מגיעות מדי שנה אלפי פניות בנושא הנישואין. רבות מהפניות נוגעות להליכי הרישום לנישואין. מעל %60 מהפונים לעתים בתחום זה הם נשים. נתון זה מעיד על כך שהכלות לוקחות חלק משמעותי בכל הקשור בהליך הרישום לנישואין ברבנות, אך עדיין חסרה התייחסות מקיפה לסוגיות המגדריות הנוגעות לנושא. לפיכך, ביקשנו לבחון את מקומן של הנשים בהליך הרישום לנישואין, תוך מטרה להעצים את מעמדן ולהוביל ליצירת הליכים שוויוניים ככל הניתן. סקירה זו מציגה תמונה עדכנית, תוך הצבעה על שינויים לטובה שחלו בתחום במהלך השנה האחרונה לצד תיקונים נוספים הנדרשים במטרה לשפר את המציאות הקיימת.

הסקירה מתבססת על מעקב ׳עתים׳ אחר המתרחש בשירותי הדת, במסגרתו מטופלות פניות רבות על ידי מרכז הסיוע של העמותה, תוך בחינת החוקים וההנחיות הנוגעים לממסד הדתי. ההתעסקות היום יומית עם פניות רבות, שזוכות לסיוע וליווי מצד צוות ׳עתים׳ תוך איתור פתרונות בירוקרטיים והלכתיים, מאפשרת הבנה עמוקה של הסוגיות עם אפשרות להציע נקודות לשיפור, מבלי לוותר על מורכבות הדברים.

אנו תקווה כי סקירה זו תהיה לעזר לציבור בישראל בכלל, ולנשים הבאות להירשם לנישואין בפרט, וכי יוביל להעלאת הסוגיות המגדריות לסדר היום, תוך שאיפה להסדיר את הבעיות ולחזק את מעמד הנשים בתוך הממסד הדתי.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה