לחץ כדי לסגור את החיפוש

נתניהו על הרב יוסף: "אמירה מקוממת שאינה במקומה"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה