לחץ כדי לסגור את החיפוש

נייר עמדה לדיון בוועדה למעמד האשה בכנסת

תקציר

צו השעה הוא יצירת הליכי גיור מכבדים וקשובים לצרכי החברה.
כיום מערך הגיור הממלכתי, שמפעיל את בתי הדין הרשמיים של מדינת ישראל לגיור, אינו עושה די לקידום מטרה זו ולעתים אף מהווה מכשול בפני הנגשת הליכי הגיור לציבור מבקשי הגיור בישראל.

במאי 2014 פרסם מבקר המדינה דו"ח ביקורת על מערך הגיור הממלכתי והעלה קשיים שונים הנוגעים לליקויים בהנפקת תעודות המרה למתגיירים, מחדלים בהתנהלות וועדת החריגים לגיור נתינים זרים וכן קשיים ביורוקרטיים בהתנהלות מערך הגיור.

חלפה שנה ורוב הכשלים טרם טופלו. נוסף על כך, קיימים קשיים רבים, ביורוקרטיים והלכתיים, העולים ממציאות בעייתית בה גוף ריכוזי מחזיק במונופול על כלל הליכי הגיור בישראל.

בשנה האחרונה חלה עלייה במספר המתגיירים. עם זאת, בפרספקטיבה של כמה שנים אחורה נראה כי מספר הגיורים הנערכים בישראל נמצא במגמה שלילית, לכל היותר בבלימה. יש להבחין בין גיוריהם של יוצאי אתיופיה לבין יוצאי מדינות אחרות. גיוריהם של יוצאי אתיופיה הזקוקים לכך נעשים בצמוד להגעתם לישראל וכחלק מהליך התאזרחותם וקליטתם בישראל, כך שהשינויים בכמות המתגיירים מקרב אוכלוסייה זו משקפים בפועל תנודות בכמות העולים מאתיופיה לאורך השנים. לעומתם, הנתונים הנוגעים לגיוריהם של יוצאי מדינות אחרות משקפות את התנודות בכמות האזרחים בישראל המשלימים תהליך גיור שהחל ביוזמתם (כאשר 25% נושרים במהלכו). נראה מהטבלה כי חלה ירידה של כ- 20% במספרם של המתגיירים לאורך שש השנים האחרונות, זאת בעוד חלה עלייה בכ-% 10  במספרם של הרשומים כחסרי דת בישראל באותן שנים – גידול של כ- 20,000 איש וכיום מספרם של חסרי הדת עומד על כ- 350,000 אנשים שהם למעלה מ-5% מתושבי מדינת ישראל היהודים.

פתרון 'עתים'

 • הסדרה: מיצוב הגיור כסוגיה לאומית על ידי הסדרה בחקיקה ראשית ובהנחיות מסודרות.
 • הנגשה: פעילות ציבורית להנגשת הליכי הגיור לציבור מבקשי הגיור בישראל ויצירת שיח עם קהילות
  בתפוצות לסיוע הדדי בקידום הליכי גיור משותפים.
 • סיוע וליווי: מעטפת הגנה ציבורית ומשפטית למתגיירים מול רשויות המדינה, לרבות מניעת ביטולי גיורים על ידי בתי הדין הרבניים וסירובם של רשמי נישואין לרשום גרים לנישואין.
 • בחירה: פתיחת מערך הגיור לרבנים מוסמכים ברחבי הארץ, יחד עם מעטפת ממלכתית מסודרת, תוך
  מתן אפשרות הבחירה למתגייר לבחור את בית הדין (בדומה לפתיחת אזורי הרישום לנישואין).

המסמך המלא

 • נייר עמדה לועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הגיור בישראל 2014
  הורדת מסמך

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה