לחץ כדי לסגור את החיפוש

מתווה עתים להכרה באישורי יהדות מקהילות בארה"ב לשם רישום לנישואין בישראל

תקציר

בשנים האחרונות קיימת עמימות סביב מדיניות הרבנות הראשית לישראל (להלן: “הרבנות”) במתן הכרה ביהדותם של בני זוג המגיעים לישראל מקהילות בתפוצות על מנת להירשם לנישואין ולהתחתן כדת משה וישראל. סוגיה זו נוגעת גם לילדי עולים יהודים, שמבקשים להתחתן ונדרשים להביא אישור על יהדותם של הוריהם מהקהילה אליה השתייכו בחו”ל.

במרכז השיח הציבורי מצויה שאלת ההכרה של הרבנות ברבנים אורתודוכסים מקהילות בתפוצות ובאישורי היהדות שהם מנפיקים עבור בני קהילותיהם. אי הכרה של הרבנות, שמייצגת את פני היהדות במדינת ישראל, ברבנים אורתודוכסים מקהילות בתפוצות, מקשה על זוגות שמגיעים להתחתן בישראל ויוצרת כעס ותסכול בעולם היהודי ומביישת את אותם רבנים, שרואים עצמם מחויבים להלכה ורבים מהם פעילים למען מדינת ישראל ושותפים לחזון הציוני. על מנת למנוע קרע בין הרבנות לאותן קהילות, על הרבנות לפרסם הנחיות גלויות והוגנות, המאפשרות לבני הזוג, לרבנים ולקהילות בתפוצות לכלכל את צעדיהם בהתאם למדיניות הרבנות הראשית בישראל.

נייר עמדה זה מתאר את הבעיות המתעוררות סביב מדיניות הרבנות לעניין הכרה באישורי יהדות מקהילות בארה”ב. עם זאת, רבים מהעקרונות העולים כאן תקפים גם לעניין אישורי יהדות הניתנים על ידי קהילות יהודיות ברחבי העולם.

בלב הדברים נבקש להציע מתווה פתרון, על פי עקרון של הכרה בגופים אורתודוכסים, שרבנים הפועלים במסגרתם יוכלו לספק אישורים על יהדותם של מי שמבקשים להינשא בישראל. עם זאת, נבקש להדגיש כי אין בפתרון המוצע להלן בכדי למנוע כל מהלך אחר להכרה רחבה ביהדות התפוצות ולהסדרת יחסי דת ומדינה במדינת ישראל.

המסמך המלא

  • מתווה עתים להכרה באישורי יהדות מקהילות בארה"ב לשם רישום לנישואין בישראל
    הורדת מסמך

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה