לחץ כדי לסגור את החיפוש

משרד הפנים סירב לאשר את יהדותו של גר

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה