לחץ כדי לסגור את החיפוש

משרד הפנים מקשיח התנאים מחשש לגיור המוני

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה