לחץ כדי לסגור את החיפוש

משרד הפנים אינו מכיר בגיור שאינו ממלכתי, גם אם הוא חרדי

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה