לחץ כדי לסגור את החיפוש

"מעציב שמפלגת הציונות הדתית נעדרת מהדיון על סוגיות דת ומדינה"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה