לחץ כדי לסגור את החיפוש

מי מתחתן?

מדריך מי מתחתן?

כלה בהריון

כדי להינשא כלה בהריון צריכה לקבל הפניה מרשם הנישואין ל"הצהרת אבהות", כאשר את הליך ההצהרה עליה לעשות יחד עם אבי התינוק בבית הדין הרבני. את האישור מבית הדין יש להביא ללשכת הנישואין. עלותו של הליך זה: 250 ש"ח.

נשים גרושות

בשל דרישתה של ההלכה, נשים גרושות מתבקשות להמתין שלושה חודשים ממועד הגירושין ועד לרישום לנישואין, ולוודא כי מצבן האישי בתעודת הזהות מעודכן. גרושות מתבקשות להמציא תעודת גירושין מקורית ואת מסמך "מעשה בית דין" המקורי המצורף לתעודה ולהגישם לרשם הנישואין. במקרה שבו התעודות אבדו, ניתן יהיה להמציא העתקים נאמנים למקור בחתימתו של בית הדין הרבני בלבד, ולא על ידי עו"ד. תעודת הגירושין המקורית תישאר בתיק הנישואין.
לגבי כלה גרושה, קראו גם כשהכלה היא גם גרושה וגם גיורת או חלוצה.

נשים אלמנות

על אלמנות המבקשות להינשא יש להמתין שלושה חודשים ממועד ההתאלמנות ועד לרישום לנישואין. אלמנות צריכות לוודא כי מצבן האישי בתעודת הזהות מעודכן, וכן להמציא תעודת פטירה מקורית של בן הזוג. אלמנה צריכה להציג גם תעודת זהות של אחד מילדיה או לחלופין תעודת חליצה בהתאם לנסיבות, ובהתאם להנחיות רשם הנישואין.

מאומצים

יקבלו הפניה מרשם הנישואין לבית הדין הרבני, לצורך הליך בירור יהדות. עלות הליך זה: 250 ₪

ילדים לאב לא ידוע

במקרה ששם האב אינו רשום בתעודת הזהות וכן במקרה שההורים אינם נשואים או במצב שההורים נישאו לאחר לידתם של המבקשים להינשא, רשם הנישואין יפנה לבית הדין הרבני לצורך דיון "היתר נישואין", שאליו מזמנים את שני ההורים.

חשש ממזרים

אם יש חשש שהחתן או הכלה נולדו לאם נשואה שנכנסה להריון מגבר אחר, יש צורך בדיון מעמיק. במקרה כזה כדאי לפנות לייצוג של מומחה בתחום (טוענ/ת רבני/ת או עו"ד).
כדאי לפנות אלינו, לעמותת עתים, לצורך קבלת ייעוץ והדרכה.

גרים

אם הגיור נערך במערך הגיור הממלכתי בישראל, על הגרים להציג בפני רשם הנישואין מסמך "מעשה בית דין" וכן תעודת המרה רשמית ומקורית ממדינת ישראל. אם הגיור התבצע מחוץ למערכת הרשמית של מדינת ישראל, יש להציג תעודת גיור מקורית ולקבל אישור מרשם הנישואין על הגיור.
כדאי לפנות אלינו, לעמותת עתים, לצורך קבלת ייעוץ והדרכה.

תיירים או תושבי חו"ל

תיירים או תושבי חו"ל מתבקשים להציג דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מהרבנות שבמקום מגוריהם המוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל או מבית דין רבני בישראל.
כדאי לפנות אלינו, לעמותת עתים, לצורך קבלת ייעוץ והדרכה.

קטינים

חתן או כלה שהנם מתחת לגיל הנישואים הקבוע בחוק רשאים להנשא רק על פי פסק דין של בית המשפט המחוזי. פסק דין כזה יינתן במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות (כגון היריון). במקרים מסוימים יידרשו קטינים מתחת לגיל 18 להציג גם את חתימת אחד ההורים, או אפוטרופוס, על הסכמתם לנישואיהם.

רווקה אם לילד

רווקה שהיא אם לילד יכולה להינשא לבן זוג אחר רק אחרי שבנה בן 24 חודשים לפחות. במקרים מיוחדים, ניתן לקבל היתר מבית הדין להינשא לפני תום 24 החודשים.

כלה שהיא גרושה, גיורת או חלוצה

גרושה, גיורת, חלוצה או בת נכרי (בת לאב לא יהודי) אסורה להינשא לכהן, ועל כן על בן הזוג להמציא מכתב מרב המעיד כי הוא אינו כהן.

בני העדה הקראית

הרבנות הראשית אישרה את סמכותו של הרב שלמה נפתלי לקביעת "קבלת חברות" מעדת הקראים-מצרים. תשלום עבור הטיפול בענייני הקראים נעשה באופן פרטי מול בני הזוג.

הרב שלמה נפתלי, בית חשמונאי.
טל': 073-2447244 052-2674296

נתקלתם בבעיה? פנו אלינו לעתים *8083

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה