לחץ כדי לסגור את החיפוש

לראשונה הורשע סרבן גט בערכאה פלילית

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה