לחץ כדי לסגור את החיפוש

לראשונה בכנסת – שדולה לשיפור שירותי הדת בישראל

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה