לחץ כדי לסגור את החיפוש

לראשונה בכנסת: שדולה לשיפור שירותי הדת בישראל

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה