לחץ כדי לסגור את החיפוש

לראשונה, אשה תמונה לתפקיד עוזרת משפטית בבתי הדין הרבניים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה