לחץ כדי לסגור את החיפוש

לראשונה: אישה תכהן בתפקיד משפטי בבית הדין הרבני

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה