לחץ כדי לסגור את החיפוש

כשנשים שרוצות להתגייר נכשלות ומושפלות – אנחנו אשמים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה