לחץ כדי לסגור את החיפוש

כשלי מערך הגיור הממשלתי

תקציר

ב-7 ביוני 2016, לקראת חג השבועות תשע"ו, יזמה "שדולת עם, דת ומדינה", את "יום הגיור"בכנסת. בשדולה, שבראשה עומדים חה"כ עליזה לביא וחה"כ אלעזר שטרן, לוקחת חלק גם עמותת עתים, יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, תנועת נאמני תורה ועבודה והמכון לאסטרטגיה ציונית.

ביום זה, שעסק בסוגיות ובנושאים שונים הנוגעים לגיור ולמערך הגיור הממלכתי במדינת ישראל, התקיימו דיונים בשלוש ועדות בכנסת: הועדה המיוחדת לזכויות הילד, הועדה לענייני ביקורת המדינה והועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. שלושה דיונים, שעל שולחנם הנחנו ניירות עמדה בנושאים שונים. את היום חתם כינוס של שדולת "עם, דת ומדינה" בנושא "אחדות העם היהודי: אלטרנטיבות לגיור הממסדי.

הדיון בועדה המיוחדת לזכויות הילד עסק במדיניות גיור הקטינים במערך הגיור הממלכתי, ונסב על נייר העמדה של עתים. נייר העמדה מצביע על סוגיה אחת – דרישת בתי הדין במערך הגיור הממלכתי להעביר את הילדים המועמדים לגיור, וכן את אחיהם, למערכת חינוך דתית. דרישה המקשה על הורים רבים לגייר את ילדיהם שאומצו או שנולדו לאם פונדקאית לא יהודיה. לדעתנו, יש לבחון מחדש את נהלי בתי הדין לגיור קטינים, באופן שכולל את מכלול אורחות חייהם, מבלי להפוך את שאלת בית הספר לתנאי בלעדי לגיורם של קטינים.

בוועדה לענייני ביקורת המדינה, התקיימה ישיבת מעקב, לאור דיונים קודמים שעסקו בדו"ח מבקר המדינה 63ג, המבקר את מערך הגיור הממלכתי. על שולחנה של ישיבה זו, הנחנו נייר עמדה עוסק במחדלי ועדת החריגים לגיור, לאור פסיקת בג"ץ מיום ה- 31/3/2016 אשר שברה את מונופול מערך הגיור הממלכתי. עמדתנו היא כי פסיקה זו מהווה תרומה משמעותית לאחדות העם היהודי, על ידי הכרה במגוון הקיים בקהילות ישראל. וכן, שמדובר בבשורה מהפכנית למאות מתגיירים שנתקלו בדלת הסגורה של מערך הגיור הממלכתי ושל ועדת החריגים לגיור.

הדיון השלישי ביום הגיור, התקיים בועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ודן בהיבטים המגדריים של הגיור. נייר העמדה של עמותת עתים מצביע על כך שמרבית המתגיירים (כ-%80) הן, למעשה, נשים, בעוד שייצוגן של נשים בעמדות מקבלי ההחלטות במערך הגיור הוא מועט. כפי שמוזכר בנייר העמדה, מציאות זו מהווה קרקע פוריה לפגיעה בנשים מתגיירות, שבאה לידי ביטוי בחדירה לפרטיות, תבטאויות פוגעניות ויצירת תלות של המתגיירת בבן זוגה. הפתרון המוצע הוא להוסיף נשים לעמדות מפתח במערך הגיור הממלכתי, באופן שיהפוך את המערכת כולה לרגישה יותר לצרכיהן של נשים הבאות להתגייר.

במסמך זה, מצורפים שלושת ניירות העמדה, כפי שהוגשו בוועדות השונות.

המסמך המלא

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה