לחץ כדי לסגור את החיפוש

"יש כאן כאוס. המדינה חייבת להתערב"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה