לחץ כדי לסגור את החיפוש

טרם השלמת הגיור: אילן מגולני נקבר כיהודי

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה