לחץ כדי לסגור את החיפוש

טבילה במקווה לאישה עם מוגבלות

מדריך טבילה במקווה לאישה עם מוגבלות

אופן הנגשת המקוואות

ברחבי הארץ קיימים עשרות מקוואות נגישים לנשים עם מוגבלות.על פי החוק, ישנן שתי רמות של הנגשה:

נגישות בסיסית:

  • נגישות בכל המבנה, מלבד "מתקן הרמה" (מתקן מיוחד שמסייע לטובלת בזמן הטבילה).
  • דרך נגישה מהחניה (הנגישה אף היא) עד לכניסה למקווה,
  • דרך נגישה לבית השימוש, הנגיש אף הוא.
  • דרך נגישה אל המקלחת ואל המלתחה, הנגישות אף הן.
  • דרך נגישה אל בור הטבילה.
  • הכנה ל"מתקן הרמה" המאפשר לאישה עם מוגבלות בניידות לטבול ולהתקלח.

נגישות מלאה – מקווה שבנוסף להנגשה הבסיסית יש בו גם קיים גם "מתקן הרמה" המאפשר לאישה עם מוגבלות בניידות לטבול ולהתקלח.

אם אישה זקוקה למקווה נגיש באופן מלא (עם מתקן הרמה) ואין כזה באזור מגוריה, זכותה לדרוש את התקנת המתקן במקווה הנגיש הקרוב אליה. עליה לפנות למשרד לשירותי דת, או לרשות המקומית, או למועצה הדתית באזור מגוריה באמצעות הטופס.

חשוב לציין כי החוק והתקנות אומנם מפרטים את התנאים הנדרשים מ"מקווה נגיש", אך במציאות קיימים מקוואות שמצהירים על הנגישות שלהם, למרות שלא כל דרישות החוק והתקנות מתמלאות בהן.

אם לא מצאת מקווה נגיש באזור מגורייך התואם את צרכייך – אנא פני אלינו.

מספר המקוואות הצריכים הנגשה

מספר התושבים היהודיים ביישובמספר מינימאלי של מקוואות נגישים באופן בסיסימספר מינימאלי של מקוואות נגישים באופן מלא (עם מתקן הרמה)
50,000 או פחותפריסה שתבטיח שאישה עם מוגבלות לא תיסע יותר מ-20 ק"מ מישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרובמקווה אחד - אם דרשה זאת אישה עם מוגבלות
50,000-99,0001מקווה אחד - אם דרשה זאת אישה עם מוגבלות
100,000-199,00011
200,000-299,00021
300,000-399,00032
400,000-499,00042
500,000-599,00053

אופי השירות לאישה עם מוגבלות במקווה

בשנת 2013 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013. התקנות קובעות את אופן מתן השירות במקומות ציבוריים שונים, ובכללם במקוואות. בין היתר, כוללות תקנות השירות הוראה לפיה השירות המונגש ינתן תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של האדם בעל המוגבלות, ומתוך יחס אדיב ומכבד, המאפשר קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות, באופן שוויוני, וללא תשלום נוסף.

נתקלת בהתנהגות שונה מצד בלנית או כל נותן/ת שירות אחר/ת בעניין זה? מוזמנת לפנות אלינו למרכז הסיוע בטלפון 8083*.

נגישות תואמת צרכים

מקווה נגיש הינו מקווה בו מתקיימות הוראות המופיעות בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב – 2011. יחד עם זאת, ייתכן שקיימות התאמות הנדרשות בפועל אשר נעדרות מהתקנות, ואולם הן אינן מצויות בהן.

 

אם נתקלת בצורך הקשור לנגישות מקוואות - פני אלינו *8083

קישורים שימושיים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה