לחץ כדי לסגור את החיפוש

חקירות יהדות ברשות האוכלוסין וההגירה – חוות דעת משפטית

מדריך חקירות יהדות ברשות האוכלוסין וההגירה – חוות דעת משפטית

בשנים האחרונות מסתמנת תופעה חמורה ופסולה במסגרתה יוזמים פקידי רשות האוכלוסין וההגירה חקירות אודות יהדותם של אזרחים. במסגרת פרקטיקה זו, נדרשים אזרחים אלו לוותר על רישום יהדותם או יהדות צאצאיהם, אשר הוכחה זה מכבר בפני רשויות המדינה לפני עשרות שנים בעת העלייה שלהם או של הוריהם ארצה. על אף הוראות החוק המגנות על רישום דתו ולאומו של האזרח, רשות האוכלוסין עושה שימוש במשאביה הציבוריים במטרה לפגוע ברישום זה.

 

מדיניות רשות האוכלוסין וההגירה בדבר שיªוי רישום הדת והלאום של אזרחים שעלו לישראל ונרשמו כיהודים נעדרת כל תימוכין שבחוק ועומדת בניגוד מובהק לפסיקת בתי המשפט ולבסיס מהותו של מרשם האוכלוסין. מעבר לקושי החוקתי הברור העולה מהתנהלותה של הרשות, הרי שמדיניות זו פוגעת אªושות בזכויות אזרח בסיסיות השייכות לאזרחי המדינה. לא פחות חשוב מכך, כאשר אזרחים ממוצא מסוים נדרשים לנהל מאבקים כואבים אודות זהותם היקרה להם מכל, מדיניות זו גורמת לפגיעה קשה בלכידות החברתית של מדינת ישראל.

מדברים אלו עולה כי יש לפעול לאלתר להוצאת הנחיות ברורות לפקידי הרישום לעניין זה, באופן שיביא להפסקה מידית של חקירות יהדות כנגד אזרחי ישראל.

המסמך המלא

  • חקירות יהדות ברשות האוכלוסין וההגירה - חוות דעת משפטית
    הורדת מסמך

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה