לחץ כדי לסגור את החיפוש

"זרקו תינוקות שמתו לבור מוזנח": ההורים נלחמים על קבורת ילדיהם"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה