לחץ כדי לסגור את החיפוש

זכויות נשים במקוואות

המטרה

לאפשר לחצי מיליון הנשים הנוהגות לטבול בישראל, לטבול במקוואות הציבוריים ברחבי הארץ כמנהגן, בפרטיות ובאופן הלכתי ומכבד.

רקע

מצוות הטבילה, כחלק מטהרת המשפחה, הינה מאבני היסוד של המסורת וההלכה היהודית. רבות מקרב ציבור הנשים בישראל מבקשות לקיים את מצוות הטבילה מדי חודש בחודשו, במסגרת כ-800 מקוואות הטהרה הציבוריים המופעלים על ידי מועצות דתיות ומחלקות דת עירוניות ברחבי הארץ ברחבי הארץ.

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בבג"צ המקוואות אשר הוגש על ידי 'עתים' ופרסום חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת במהלך שנת 2016, עוגנו לראשונה זכויותיהן של נשים לטבול כמנהגן וכרצונן במקווה. מאז, עתים עסקה באכיפת זכויותיהן של הנשים הטובלות במקוואות ברחבי הארץ, ואכן ניתן לראות שינוי דרמטי במרבית המועצות הדתיות. עם זאת, עדיין מגיעות פניות מנשים הנתקלות בקשיים לממש את זכויותיהן בזמן הטבילה.

בנוסף, באותה שנה, ניצחנו גם בתובענה הייצוגית שהגשנו כנגד מספר מועצות דתיות בארץ אשר גבו גביית תשלום יתר מהנשים הטובלות. עם זאת, עודנו מקבלים פניות מנשים אשר מדווחות על גביית אגרה שלא כדין במקוואות שביישוב מגוריהן.

לבסוף, בשנתיים האחרונות פעל ארגון 'עתים' לקידום יישום תקנות הנגשה בעניין המקוואות, הקובעות לוחות זמנים להנגשת מקוואות ציבוריים על פי קריטריונים שונים. במסגרת פעילותה גילתה 'עתים' כי קיימים ליקויים שונים המקשים על יישום תהליך הנגשת המקוואות, ובכלל זאת: היעדר מודעות בקרב המועצות הדתיות ומחלקות הדת לדרישות תקנות ההנגשה; היעדר מידע עדכני לציבור על אודות רמת הנגשתם של המקוואות; וחוסר מודעות ציבור הנשים עם מוגבלויות לזכויותיהן.

הבעיה

על אף ההתקדמות הרבה שחלה בשנים האחרונות, במקוואות רבים ברחבי הארץ, מתבצעות לעתים פגיעות חמורות בכבוד, בפרטיות ובאוטונומיה ההלכתית של הנשים הטובלות, וניטלת מהן האחריות האישית על קיום מצות הטבילה.

פתרון 'עתים'

מעקב ואכיפה אחר מועצות דתיות ומחלקות דת עירוניות שפועלות בניגוד להחלטות בית המשפט וממשיכות למנוע מנשים לטבול על פי מנהגן או לגבות אגרת יתר במקוואותיהן, ובמקביל, קידום הליך הנגשת המקוואות ולמתן מידע עדכני לציבור הטובלות על אודות תהליך זה, כמו גם על אודות זכויותיהן.

אירגונים שותפים

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה