לחץ כדי לסגור את החיפוש

"זה עניין אנושי": המאבק על המצבה של ניצול השואה הערירי

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה