לחץ כדי לסגור את החיפוש

ועדת הביקורת זימנה את המועצה הדתית – נציגיה לא הופיעו

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה