לחץ כדי לסגור את החיפוש

התחלת תהליך הגיור

מדריך התחלת תהליך הגיור

לימודים לפני גיור

על מנת להתגייר במערך הגיור הממלכתי של מדינת ישראל יש להירשם לקורס-הכנה-לגיור, הנערך באחד מאולפני הגיור ברחבי הארץ, ואשר נמשך כ-12-10 חודשים. בקורס מועברים תכנים מגוונים הקשורים לאמונה, להיסטוריה, להלכה, לתנ"ך ולמחשבה היהודית, וכן הוא משמש כמסגרת תומכת למתגיירים, תוך מתן הדרכה בפתיחת תיק בבית הדין, איתור משפחה מלווה וכד'.

ישנם מספר גופים המפעילים אולפני-גיור, אך לפני שנרשמים אל כל גוף חשוב לוודא כי מדובר בגוף שמוכר על-ידי מערך הגיור הממלכתי. הקורסים מועברים ללא תשלום, במימון המדינה, בשפות שונות: בעברית, ברוסית, באנגלית, בצרפתית, באמהרית ובספרדית. לרשימת האולפנים המוכרים על ידי מערך הגיור הממלכתי .

גיור ללא לימודים

אם המתגיירות והמתגיירים מקיימים בפועל אורח חיים יהודי דתי ורכשו ידע יהודי והלכתי שלא באמצעות אולפן גיור, הם יכולים לבקש לעמוד בפני בית הדין לגיור ללא לימודים באולפן. בקשה מסוג זה יש להגיש ישירות לאגף הגיור, ואישורה מותנה במתן המלצות, בראיון עם נציג בית הדין ובאישור בכתב של ראש מערך הגיור. חשוב להדגיש כי אישור שכזה יינתן רק במקרים מיוחדים.

מועמדי גיור אשר מעוניינים ללמוד באופן פרטי ולא בקורס הכנה לגיור, ואינם בעלי רקע ידע מקדים ביהדות ובהלכה, יכולים לפנות לאגף הגיור ולבקש אישור מיוחד לכך בבית הדין. חשוב להדגיש כי לימודים באולפני גיור מוסדרים עדיפים, שכן התכנים הנלמדים בהם תואמים את דרישות אגף הגיור.

השיקולים לבחירת אולפן-גיור

השיקולים לבחירת האולפן מורכבים בעיקר מהשפה שבה מועבר הקורס, בתזמון של מועד הפתיחה שלו ובמיקומו הגיאוגרפי. רובם המכריע של האולפנים הינם אולפני ערב, המאפשרים שגרת חיים רגילה בצדם. תדירותם של המפגשים בקורס היא פעם עד פעמיים בשבוע, בשעות אחר הצהריים והערב, למשך כשעתיים-שלוש.

מעורבותם של בני-הזוג בתהליך הגיור

בית הדין יבקש אישור על יהדותם של בני-זוג של המתגיירים. בן הזוג של מתגיירת יתבקש להביא גם אישור שאינו כהן. במקרה שבו בני הזוג או הוריהם אינם ילידי הארץ, במקרים רבים בית הדין הרבני ידרוש לערוך הליך בירור יהדות. לרוב ניתן להתחיל בלימודים לקראת הגיור במקביל להליך הבירור.

בני ובנות זוג יהודים  במקרה שבו בני הזוג של המתגייר הינם יהודים, הם יתבקשו להתלוות אליו ולהשתתף יחד איתו בחלק מהשיעורים בקורס הגיור. אם עבודתם של בני הזוג אינה מאפשרת להם להצטרף ללימודים או ששפת האולפן אינה מובנת להם, הם יתבקשו לתאם עם הנציג של בית הדין מסגרת לימודים חלופית. ככלל, בית הדין יצפה כי בני הזוג יהיו שותפים באורח החיים הדתי, הכולל בין השאר ביקורים בבית כנסת ושמירה משותפת עם המתגייר על שבת וכשרות.

בני ובנות זוג שאינם יהודים – במקרה שבו בני הזוג של המתגייר אינם יהודים, ידרוש בית הדין כי גם הם יתגיירו וכי בני הזוג יעברו את הגיור כמשפחה. בית הדין ימַנע מגיור ללא בני הזוג, כדי שלא ליצור מערכת יחסים זוגית המנוגדת להלכה.

ילדי המתגיירים – אם ילדיהם של המתגיירים נמצאים במערכת החינוך, כלומר לומדים בבית ספר, בגן או במעון, ואינם בתקופת הבגרויות (בכיתות י"א-י"ב), הציפייה של בית הדין היא שילמדו במערכת חינוך ממלכתית-דתית.

משפחה מלווה

מערך הגיור מעודד את המתגייר ליצור קשרים עם קהילות ועם משפחות דתיות ומסורתיות. לכן הוא מחייב אותו למצוא משפחה מלווה שתלווה אותו במהלך תקופת הלימודים. מטרתו של החיוב היא להפוך את לימוד היהדות ללימוד 'חי' ולאפשר למתגייר להתרשם ולחוות חיים מסורתיים כהווייתם באמצעות דוגמא אישית. המשפחה המלווה היא גם כתובת להתלבטויות וייעוץ בשאלות הלכתיות והשקפה יהודית.

על מציאת המשפחות המלוות מופקדים בדרך-כלל המורים באולפן הגיור. אם יש למתגייר קרובי משפחה או מכרים דתיים הם יוכלו לשמש כמשפחה מלווה (למשל, קרובי משפחה של בני הזוג היהודים, אבל לא הוריו).

כדי שהמתגייר יוכל להגיע לפחות שלוש פעמים במהלך תקופת הליווי לארוחות שבת וחג ולבית הכנסת, על המשפחה המלווה לגור במרחק הליכה, שאינו דורש נסיעה בשבת. אם לא נמצאה משפחה מתאימה החיה בקרבה למתגיירים, ניתן להיות בקשר גם עם משפחה מיישוב אחר.

לקראת המפגש עם בית הדין לגיור, המשפחה המלווה מתבקשת לכתוב המלצה על מועמדי לגיור כתנאי הכרחי לעמידתם בפני בית הדין.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה