לחץ כדי לסגור את החיפוש

תהליך הגירושין

מדריך תהליך הגירושין

הליך הגירושין כולל שלושה שלבים:
חתימה על הסכם גירושין, אישורו בערכאה שיפוטית הנבחרת על ידי בני הזוג וסידור הגט בבית הדין הרבני.

בקשה משותפת לגירושין

בבקשה משותפת לגירושין בני הזוג מנסחים הסכם גירושין ופותחים תיק בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני עם הסכם חתום.

ניתן לנסח את הסכם הגירושין בדרכים הבאות:

  • באופן עצמאי אם כי לא מומלץ לבחור באפשרות זו מכיוון שלהסכם הגירושין יש השלכות גדולות מאוד, אותם לא תמיד בני הזוג מכירים.
  • בעזרת עורכי דין או מגשרים או טוענים רבניים שייעצו בדבר ההשלכות השונות של כל אחד מהפרטים בהסכם.

יישוב סכסוך במשפחה

אם בני הזוג לא הצליחו לחתום על הסכם גירושין, 'החוק ליישוב סכסוך במשפחה' מחייב אותם לפתוח בהליך גישור לפני פתיחת תביעת גירושין. מטרתו של הליך הגישור היא להגיע להסכם גירושין. ההליך כולל פגישות של הזוג עם איש מקצוע, ביחידות הסיוע ליד בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני, ואינו כרוך בתשלום.

אם בני הזוג הגיעו לכדי הסכם חתום, עליהם לפנות לערכאה השיפוטית בה בחרו ושם לפתוח תיק בקשה משותפת לגירושין לצורך אישור ההסכם.

לפרטים על פתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה התקשרו למוקד: 02-6593333

לפרטים על פתיחת תיק בבית הדין הרבני התקשרו למוקד: 5889*, או הכנסו לאתר.

תביעת גירושין

אם הליך 'יישוב סכסוך' לא צלח ובני הזוג לא חתמו על הסכם גירושין, רשאיים הצדדים לפנות לבית משפט לענייני משפחה, או לבית הדין הרבני לשם 'תביעת גירושין'.

הדיונים בערכאה המשפטית עוסקים בענייני הרכוש המשותף, משמורת ומזונות.

סידור הגט

סידור הגט הוא השלב הסופי של הגירושין שבסיומו כל אחד מבני הזוג יוכל לפנות לדרכו החדשה. טקס סידור הגט מורכב מארבעה שלבים: בירור השמות, ביטול המודעות, כתיבת הגט על ידי הסופר ומסירת הגט. השלב הראשון, בירור השמות, יוכל להערך ביום נפרד משאר הטקס. עם זאת, שלוש השלבים הבאים חייבים לבוא כרצף אחד ויהיו באותו היום.

אחרי סידור הגט בני הזוג מקבלים 'תעודת גירושין' ו'מעשה בית דין'. עם מסמכים אלו אפשר לפנות למשרד הפנים לצורך שינוי הרישום. מומלץ לשמור על תעודות אלו לשם נישואין עתידיים.

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה