לחץ כדי לסגור את החיפוש

השתלמות שירותי הדת בישראל

רוב הציבור נפגש עם שירותי הדת ברגעים החשובים והמשמעותיים בחייו: נישואים, גירושים, גיור, קבורה ועוד. סוגיות שונות שנוגעות ליחסי דת ומדינה עולות לא פעם לכותרות ומעוררות דיון ציבורי, אך מהו באמת אותו "ממסד דתי" ומה תפקידו בחיי הפרט והכלל במדינת ישראל. ההשתלמות תעסוק בגופים האחראים על מתן שירותי דת יהודים, באופיים של שירותים אלו ובנקודות ההשקה בין הפרט לבין הממסד. אילו אוכלוסיות נתקלות בקשיים מיוחדים? אילו תמורות עברו על הממסד לאורך השנים ומה האתגרים של הדור הנוכחי?

מטרת ההשתלמות:

היכרות עם הממסד הדתי בישראל דרך העיניים של עתים, מתוך ניסיון רב שנים ותפיסה ביקורתית של המתרחש בה. חשיפת הציבור הרחב לסיפורים מתוך השטח ופעילות עתים ועריכת דיון מעמיק על הקשיים והאתגרים המשפיעים עלינו ועל ילדינו.

קהל יעד:

הציבור הרחב

תכני ההשתלמות:

⦁ סקירת מבנה הממסד הדתי ותפקידיו.

⦁ סיפורים מהשטח המגיעים לעתים וסקירה על יוזמות לשינוי מערכתי.

⦁ דיון בנוגע לאתגרים הניצבים בפתחנו כמדינה יהודית ודמוקרטית עם מגוון קהילות, דעות ואמונות.

צוות ההדרכה: 

ההשתלמות מועברת על ידי הצוות של עתים, שמטפל באופן יומיומי בסוגיות הנוגעות לשירותי הדת בישראל סביב מעמדם היהודי של תושביה ונותן מענה לציבור רחב בפניות הקשורות להיבטים שונים של שירותי הדת. במהלך העשור האחרון סייעה עתים לאלפי אנשים שנתקלו בקשיים מול שירותי הדת. עתים סייע להם לעמוד על זכויותיהם ופעלה בזירה הציבורית והמשפטית בכדי להגן על זכויותיהם של נשים, עולים ומתגיירים שביקשו שירותי דת הוגנים ומכבדים.

מחיר מסובסד: 500 ש"ח | משך ההשתלמות: 60-90 דקות

לפרטים נוספים ולקביעת מועד להשתלמות, פנו אלינו, לעתים בטלפון: 8083* או במייל: itim@itim.org.il

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה