לחץ כדי לסגור את החיפוש

הרב שאייר בנאום כאוב בכנסת

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה