לחץ כדי לסגור את החיפוש

הרב לאו בעצמו, כרב עיר, נמנע מלהפנות מסמכים למחלקת אישות וגרות

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה