לחץ כדי לסגור את החיפוש

הרב הראשי נגד מחאת הטובלות: "טהרה במקווה – רק בפיקוח בלנית"

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה