לחץ כדי לסגור את החיפוש

הרב הראשי לישראל יונה מצגר משנה כיוון: גרים יוכלו להרשם לנישואין בישוביהם

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה