לחץ כדי לסגור את החיפוש

הרב הראשי דוד לאו: בדיקות DNA נעשות רק באופן וולונטרי וללא כפייה כדי לסייע באימות יהדות

מעוניינים לתמוך בעתים?

תרומה להמשך פעילות העמותה